وبینار 5 تفاوت کلیدی بین شروط GTE و GS برای ورود به استرالیا
ارائه دهنده: لیدا یوسفی
3 تیر
ساعت 19
توضیحات وبینار
دولت استرالیا شرط ورود موقت Genuine (GTE) را برای ویزای دانشجویی با شرط دانشجوی Genuine (GS) جایگزین کرده است. این تغییرات شامل حال دانشجویانی که در تاریخ 23 مارس 2024 و پس از آن درخواست ویزا ارسال میکنند، میشود. در حقیقت دانشجویانی که قبل از تاریخ 23 مارس 2024 درخواست داده اند، شرایط برایشان تغییر نخواهد کرد.
دانشجویان پس از دریافت ویزای دانشجویی باید این موضوع را کاملا درک کنند که آنها تنها برای تحصیل و به عنوان یک دانشجوی واقعی برای ادامه تحصیل به استرالیا مهاجرت کردند. الزامات GS برای دانشجویانی است که پس از تحصیل در استرالیا مهارتهای مورد نیاز خودشان را در این کشور توسعه دادهاند و قصد دارند برای اقامت دائم درخواست دهند.

سرفصل‌های وبینار
• معرفی GTE
• معرفی GS
• مقایسه GTE و GS
• پرسش و پاسخ

فرم ثبت نام وبینار 5 تفاوت کلیدی بین شروط GTE و GS برای ورود به استرالیا

نام(ضروری)