حداقل شرایط مورد نیاز

  1. میزان تحصیلات

در این روش نیاز به مدرک تحصیلی خاصی نیست اما داشتن مدرک تحصیل کانادایی یا مدرک معادل سازی شده غیر کانادایی  می تواند امتیاز CRS شما را افزایش دهید تا شانس بیشتری برای دریافت دعوتنامه داشته باشید.

  1. سطح زبان

اگر شغل شما در TEER 0,1 باشد ، نیاز به CLB 7 در زبان انگلیسی یا  NCLC 7در فرانسه دارید .

اگر شغل شما در TEER 2,3 باشد ، نیاز به CLB 5 در زبان انگلیسی یا  NCLC 7در فرانسه دارید .

آزمون های زبان مورد قبول در زبان انگلیسی   IELTS , CELPIP و در زبان فرانسه TEF Canada – TCF Canada می باشد.

 

  1. سابقه کار