دسته: برنامه مهاجرت استانی(PNP)

برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا، یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌ها و مرکز صنایع و خدماتی است. ایالت بریتیش کلمبیا دارای برنامه‌های مهاجرتی مختلفی است که به مهاجران برای ورود و سکونت در این …

برنامه مهاجرتی استان آلبرتا

برنامه مهاجرتی استانی آلبرتا به نام “برنامه مهاجرتی آلبرتا” (Alberta Immigrant Nominee Program – AINP) اجازه مهاجرت به کارمندان، کارآفرینان و خانواده های آنان به استان آلبرتا در کانادا را می دهد. …