حداقل شرایط اولیه مورد نیاز

مرحله اول : حداقل شرایط معین شده شامل سه فاکتور میزان تحصیلات ، سطح مهارتهای زبانی و سابقه کار است که طبق شرح زیر می باشد.

1.             میزان تحصیلات

داشتن تحصیلات دبیرستانی چه در کانادا چه خارج از کانادا کفایت می کند . فقط درصورت داشتن مدرک غیر کانادایی ، لازم است که مدرک شما توسط موسسات معتبری که لیست آنها در جدول اعلام شده دولت کانادا موجود است ،  ارزیابی و معادل سازی شود.

توجه کنید که ارائه مدارک تحصیلی بالاتر ( کانادایی یا گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی غیر کانادایی)، می‌تواند امتیاز CRS شما را افزایش دهید تا شانس بیشتری برای دریافت دعوتنامه داشته باشید..

2.             سطح مهارتهای زبانی

باید مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB 7 یا زبان فرانسه در سطح NCLC 7 هر چهار مهارت داشته باشید. هر آزمون سیستم نمره دهی مخصوص به خود را دارد که قابل تبدیل به سطحCLB  و  NCLCاست. می توانید برای مشاهده نمره مورد نیاز در هر آزمون به جداول تطبیقی مراجعه بفرمایید.

آزمون های زبان مورد قبول در زبان انگلیسی   IELTS , CELPIP و در زبان فرانسه TEF Canada – TCF Canada می باشد.

 

3.   سابقه کار

 

باید در 10 سال منتهی به تاریخ درخواست ، حداقل 1 سال سابقه کار تمام وقت ( یا پاره وقت معادل) پیوسته ، دارای دستمزد داشته باشید.  منظور از کار تمام وقت یعنی 30 ساعت در هفته یا 1560 ساعت در سال باشد . از آنجاییکه ساعات کار بیشتر از 30 ساعت در هفته محاسبه نمی شوند پس با ساعات کار بیشتر نمی توان این شرط را محقق کرد و حتما باید حداقل یکسال کار تمام وقت انجام شده باشد . البته برای رسیدن به حداقل 1560 ساعت ، سابقه کار شما می تواند بیش از یکسال ولی به صورت پاره وقت مثلا 3 سال ولی 10 ساعت در هفته باشد . همچنین می توانید دو سابقه کاری متفاوت مثلا یکی برای 8 ماه و دیگری 4 ماه که به صورت پیوسته ( بدون فاصله زمانی ) و به صورت تمام وقت باشند ، ارائه دهید.

سابقه کاری مورد قبول است که دارای دستمزد باشد و کارهای داوطلبانه یا دوره کارآموزی به عنوان سابقه کار منظور نخواهد شد.

توجه کنید که کار درحین تحصیل نیز در صورتی قابل قبول خواهد بود که پیوسته ، دارای دستمزد و سایر شرایط ذکر شده باشد.

سابقه کار شما باید در همان زمینه ای باشد که در تقاضانامه مهاجرتی (application) خود به عنوان کار اصلی ذکر کرده اید . برای اطلاع از مشاغل مورد قبول دسته های ذکر شده به جدول NOC TEER  مراجعه بفرمایید.

مرحله دوم :  شما بر اساس سیستم شش گانه Six Selection Factors بر اساس فاکتورهای زیر و بر اساس جداول داده شده امتیاز دهی می شوید :

فاکتور اول : مهارتهای زبانی ( حداکثر 28 امتیاز)

توانایی های شما در انگلیسی یا فرانسه یا هر دو آنها که زبانهای رسمی کانادا هستند ، در ورود به بازار کار کانادا اهمیت زیادی دارند. امتیاز بندی در این بخش بر اساس سطح مهارتی شما در هر چهار مهارت    Speaking , Listening , Reading & Writing انجام می شود.

برای سنجش سطح زبان انگلیسی ، شما بر اساس معیار CLB  و برای فرانسه با معیار NCLC سنجیده می شوید .

آزمونهای زبان مورد قبول برای زبان انگلیسی ، IELTS و یا CELPIP و برای زبان فرانسه TEF و یا TCF  می باشند .

شما برای مهارتهای زبان رسمی اول خود حداکثر 24 امتیاز کسب خواهید کرد. با مراجعه به جدول زیر می توانید امتیاز دریافتی خود را بنا بر سطح زبان اول خود بیابید.

 

Writing Reading Listening Speaking First official language
6 6 6 6 CLB level 9 or higher
5 5 5 5 CLB level 8
4 4 4 4 CLB level 7
Not eligible to apply Not eligible to apply Not eligible to apply Not eligible to apply Below CLB level 7

 

در صورت داشتن سطح مورد نظر در زبان رسمی دوم می توانید 4 امتیاز اضافی کسب کنید.

Points Second official Language
4 At least CLB 5 in all of the 4 abilities
0 CLB 4 or less in any of the 4 abilities

 

 

فاکتور دوم : میزان تحصیلات ( حداکثر 25 امتیاز)

در صورت تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان یا دانشگاه ، ارائه دیپلم ، گواهینامه یا مدرک کانادایی لازم است و  درصورت داشتن مدرک غیر کانادایی ، لازم است که مدرک شما توسط موسسات معتبری که لیست آنها در جدول اعلام شده دولت کانادا موجود است ،  ارزیابی و معادل سازی شود.

توجه کنید که ارائه مدرک ارزیابی شده در زمان apply الزامی است.

فاکتور سوم : سابقه کار ( حداکثر 15 امتیاز)

سالهای سابقه کارشما در صورتی دارای امتیاز است که در یکی از دسته های TEER 0,1,2,3 به صورت تمام وقت ( یا معادل پاره وقت آن ) انجام شده باشد و نیز می تواند:

بر اساس جدول زیر می توانید امتیاز خود را بر حسب سالهای سابقه کار خود بیابید.

Maximum 15 points Experience
9 1 year
11 2-3 years
13 4-5 years
15 6 or more years

 

 

 

فاکتور چهارم : سن ( حداکثر 12 امتیاز)

سن شما بر اساس روز دریافت تقاضانامه ، محاسبه و بر طبق جدول زیر امتیاز داده می شود.

 

Age Points
Under 18 0
18-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 and older 0

فاکتور پنجم : پیشنهاد کار (job offer) ( حداکثر 10 امتیاز)

در صورتی پیشنهاد کار دارای امتیاز خواهد بود که از یک کارفرمای کانادایی و حداقل برای یکسال باشد و آنرا قبل از اقدام برای مهاجرت تحت برنامه نیروی کار ماهر گرفته باشید.

یک جاب آفرمعتبر باید :

برای کار تمام وقت و پیوسته و دارای دستمزد و حداقل برای یکسال و غیر فصلی باشد .

در یکی از مشاغل TEER 0,1,2,3 باشد.

و دولت کانادا باید متقاعد شود که :

شما توانمندی لازم برای انجام  کار پیشنهادی و نیز امکان دریافت گواهی احراز صلاحیت را دارا هستید. ( اگر در وزارت کار کانادا برای شغل مورد نظر نیاز به مدرک یا گواهینامه خاصی هست )

برای دریافت 10 امتیاز مربوط به داشتن پیشنهاد شغلی معتبر باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

 

وضعیت 1 :

در حال حاضر با اجازه کار در کانادا کار کنید و شرایط زیر را نیز داشته باشید:

وضعیت 2:

در حال حاضر در کانادا در شغلی کار می کنید که به یکی از دلایل زیر معاف از LMIA  است:

و شرایط زیر را نیز دارا باشید :

وضعیت 3:

باید کلیه شرایط زیر را داشته باشید:

وضعیت 4:

باید کلیه شرایط زیر را داشته باشید:

 

 

نکاتی درباره LMIA و پیشنهاد شغلی (job offer)  معتبر

 

 

فاکتور ششم : قابلیت تطبیق ( حداکثر 10 امتیاز)

شما و همسر یا پارتنرتان که همراه شما به کانادا مهاجرت کرده است ، می توانید با ترکیبی از فاکتورهای زیر حداکثر 10 امتیاز برای تطبیق پذیری دریافت کنید. این فاکتورها ارزیابی می کنند که شما و همسرتان چه میزان می توانید خود را با زندگی در کانادا سازگار کنید.

 

عوامل تطبیق پذیری:

 

 

قابلیت تطبیق حداکثر 10 امتیاز
سطح زبان شما یا همسرتان

داشتن سطح زبان CLB4 یا NCLC4  شما یا همسرتان در هر چهار مهارت در انگلیسی یا فرانسه (مدرک شما باید در زمان اپلای معتبر باشد)

5 امتیاز
تحصیلات قبلی شما در کانادا

گذراندن حداقل 2 سال تحصیل تمام وقت (حداقل 15 ساعت در هفته) در مقطع دبیرستان یا بالاتر و داشتن وضعیت درسی مناسب در زمان تحصیل

5 امتیاز
تحصیلات قبلی همسریا پارتنر شما در کانادا

گذراندن حداقل 2 سال تحصیل تمام وقت( حداقل 15 ساعت درهفته شرکت در کلاس) در مقطع دبیرستان یا بالاتر و داشتن وضعیت درسی مناسب در زمان تحصیل

5 امتیاز
کار قبلی در کانادا

کار کردن به مدت حداقل 1 سال به طور تمام وقت و با اجازه کار (job offer) معتبر یا مجوز فعالیت (work authorization در شغلی که در دسته مهارتهای سطح 0 یا سطوح مهارتی A یا B  در طبقه بندی NOC باشد.

 

 

 

10 امتیاز
کار قبلی همسر یا پارتنر شما

کار کردن به مدت حداقل 1 سال به طور تمام وقت و با اجازه کار (work permit)  معتبر یا مجوز فعالیت (work authorization)

 

 

5 امتیاز
داشتن پیشنهاد کار معتبر 5 امتیاز

 

ابزار CRS برای متقاضیان مهاجرتی ماهر

سیستم اکسپرس اینتری همه متقاضیان واجد شرایط مهاجرت به کانادا را در یک دسته قرار می دهد . وارد شدن در این دسته متقاضیان واجد شرایط را اصطلاحا وارد شدن در Express Entry pool  می نامند .

شما در صورت دارا بودن شرایط لازم برای یکی از برنامه های مهاجرتی در این pool قرار می گیرید و در سیستم CRS (Comprehensive Ranking System) بر اساس فاکتورهایی مثل مهارتهای زبانی ، تحصیلات و غیره امتیاز دهی می شوید .

برای انتخاب از میان سایر متقاضیان واجد شرایط و دعوت برای اپلای شما باید رتبه بالایی داشته باشید .

امتیازدهی در CRS به دو بخش امتیاز پایه ( تا سقف 600 امتیاز) و امتیاز جانبی ( تا سقف 600 امتیاز ) تقسیم می شود . بدین ترتیب امتیاز کلی شما از 1200 خواهد بود .

امتیاز پایه تا 600 امتیاز:

  1. تجربه و مهارت
  2. فاکتورهای همسر یا پارتنر مانند تحصیلات و مهارتهای زبانی
  3. مهارتهای قابل انتقال شامل تحصیلات و سابقه کار

 

امتیاز جانبی تا 600 امتیاز:

دارا بودن مدرک تحصیلی یا مهارتی کانادایی

داشتن جاب آفر معتبر

داشتن nomination از یک استان یا ایالت

داشتن برادر یا خواهر مقیم کانادا که شهروند کانادایی یا دارای اقامت دائم باشد

مهارتهای زبانی قوی فرانسه

توجه کنید که امتیازات مربوط به همسر یا پارتنر در صورتی است که ایشان بخواهند همراه شما به کانادا مهاجرت کنند و در غیر این صورت حتی در صورتی که ایشان از قبل مقیم دائم یا شهروند کانادا باشند ، در امتیاز دهی  CRS به حساب نمی آیند.

جدول خلاصه حداکثر امتیاز هر فاکتور برای متقاضیان Express Entry

الف:امتیازات پایه فردی

 

امتیاز حداکثر امتیاز هر فاکتور در صورت داشتن همسر یا پارتنر همراه حداکثر امتیاز هر فاکتور در صورت نداشتن همسر یا پارتنر همراه
سن 100 110
سطح تحصیلات 140 150
سطح زبان رسمی 150 160
تجربه کار کانادایی 70 80

 

ب : فاکتورهای مربوط به همسر یا پارتنر ( حداکثر 40 امتیاز)

فاکتورها امتیاز هر فاکتور ( حداکثر 40 امتیاز)
سطح تحصیلات 10
سطح زبان رسمی 20
تجربه کار کانادایی 10

ج: فاکتورهای مهارتی قابل تبدیل ( حداکثر 100 امتیاز)

تحصیلات       امتیاز هر فاکتور ( حداکثر 50 امتیاز)
با سطح خوب زبان و یک مدرک دانشگاهی 50
با سابقه کار کانادایی و یک مدرک دانشگاهی 50

 

سابقه کار خارج از کانادا امتیاز هر فاکتور ( حداکثر 50 امتیاز)
با سطح زبان خوب ( بالاتر از( CLB7 و داشتن سابقه کار خارجی با سطح زبان خوب ( یعنی CLB 7 و بالاتر) 50
داشتن سابقه کار خارجی و سابقه کار کانادایی 50

 

مدرک مهارتی ( برای مشاغل فنی و حرفه ای) حداکثر امتیاز هر فاکتور ( 50 امتیاز)
داشتن مدرک مهارتی با سطح زبان خوب 50

 

 

امتیاز پایه فردی + امتیاز همسر یا پارتنر + عوامل قابل تبدیل = حداکثر 600 امتیاز

 

د:امتیازات جانبی ( حداکثر 600 امتیاز)

 

 

فاکتور حداکثر امتیاز هر فاکتور
خواهر یا برادر مقیم کانادا که شهروند کانادایی یا دارای اقامت دائم باشد 15
مهارت زبان فرانسه 50
تحصیلات دانشکاهی در کانادا 30
جاب آفر در TEER 0 و در گروه اصلی 00 200
جاب آفر در TEER 1,2,3 جاب آفر در TEER 0 یا در TEER 0 و در گروهی به جز گروه اصلی 00 50
PN nomination 600

 

 

 

 

 

 

امتیاز پایه فردی + امتیاز همسر یا پارتنر + عوامل قابل تبدیل + امتیازات جانبی = امتیاز کلی ( حداکثر 1200 امتیاز)